HOVDEN TRENINGSENTER

FRA 25.03.21 OG INNTIL VIDERE KAN TRENINGSSENTERT KUN BRUKES AV INNBYGGERE I BYKLE KOMMUNE PGA CORONA

HOVDEN TRENINGSSENTER er et treningssenter hvor medlemmene gis adgang digitalt via et gyldig medlemskort. Alle medlemmer får medlemskort som er aktivt i avtaleperioden. Kortet er personlig, og kan ikke overlates eller overdras til andre.

BETALING

 • Betaling av treningsavgift må skje i Hovden Badelands & Spa resepsjon i åpningstiden Link til åpningstid
 • ÅPNINGSTIDER06.00 – 23.00
  • Vi tar forbehold om endring av åpningstidene.

PRISER

ORDINÆRE PRISER ADGANG HOVDEN TRENINGSENTER

1 GANG 150,-
1 MÅNED 500,-
3 MÅNEDER 1000,-
KLIPPEKORT 10 KLIPP 1200,-
ÅRSKORT 3500,-

PRISER ADGANG HOVDEN TRENINGSENTER FOR INNBYGGERE I BYKLE KOMMUNE

1 GANG 150,
ÅRSKORT 1500,
KLIPPEKORT 10 KLIPP 1200,-
ÅRSKORT KOMBINERT TRENING OG BADELAND VOKSNE
2500,-
ÅRSKORT UNGDOM 16 -18 ÅR KUN I ORGANISERT TRENING 850,-
 

REGLER

Medlemmet plikter å ikke slippe inn andre gjennom inngangsdøren etter å ha åpnet den med sitt personlige medlemskort!

 • Hvis misbruk av medlemskortet blir avslørt kan dette medføre utestengelse fra senteret i hele resterende avtaleperiode, og bot på 500,-
 • Eget medlemskort skal uansett om døren er åpen,eller du kommer sammen med andre medlemmer registreres ved inngang.
 • Vi gjør oppmerksom på at det er montert videokamera og at det gjøres videoopptak når sentert er ubetjent. Alle besøk blir loggført.
 • Medlemmet plikter å snarest mulig melde fra om tapt kort. Tapt kort erstattes mot en avgift på kr. 100,-
 • Medlemmet plikter å forlate treningssenteret innen oppsatt stengetid!

SIKKERHET/ANSVAR

 • Trening i ubetjente treningssenter stiller særlige krav til aktsomhet hos medlemmet.
 • Alle medlemmer plikter å lære apparatenes funksjonalitet før bruk.
 • Det anbefales å trene sammen med andre.

All trening skjer på eget ansvar!

 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte treningssenterets treningstilbud.
 • Medlemmet aksepterer at treningssenteret ikke bærer ansvar for skader på person eller gjenstander, eller tap av gjenstander.

ORDEN

 • Medlemmet plikter å følge de instrukser som gjelder virksomheten i anlegget.
 • Alt utstyr settes på plass etter bruk, flasker o.l. ryddes bort.
 • All bruk av utesko inne i treningsarealet er forbudt.
 • Klær og personlige eiendeler må oppbevares på en hensiktsmessig måte, fortrinnsvis i garderobe/garderobeskap.
 • Treningsapparater tørkes av etter bruk, papir og spray finner du ved inngangen.

ALDERSGRENSE

 • Vanlig medlemskap gjelder fra fylte 16 år og oppover.
 • Ungdommer under 16 år kan bruke rommet ved organisert trening eller etter avtale.

DOPING

 • Enhver befatning med dopingmidler benevnt i IOC’s liste vil medføre utestengelse.

OVERTREDELSE AV MEDLEMSBETINGELSENE

 • Overtredelse eller misbruk av overnevnte regler vil medføre utestengelse eller bot kr 500,-
 • Ved gjentatte overtredelser vil dette medføre stenging av medlemskapet uten refusjon.

HOVDEN TRENINGSSENTER

 • Vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand og vi setter stor pris på å få beskjed om det er noe som ikke er som det skal:-)
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options